Volksraadpleging

Begin vorig jaar werd in de media bekend dat de kerncentrale in Borssele zware verliezen draait. Dit is ook vandaag nog steeds het geval. De financiering van de centrale werd een prangend probleem nadat het Zeeuwse energiebedrijf Delta vanuit de landelijke overheid verplicht moest splitsen. Tot die tijd was het Delta gelukt om de verliezen met de winst van andere bedrijfstakken te compenseren.

Nu dat niet meer kon werden eind vorig jaar allereerst de 13 Zeeuwse Gemeenten en de Provincie als aandeelhouders om hulp gevraagd. Als oplossing stelde Delta een gewaagde lening voor waar de aandeelhouders garant voor moesten staan. Niet lang daarna vroeg de Provincie het Rijk om hulp, maar minister Kamp weigerde en betoogde dat dit niet kon omdat financiële steun aan Delta ongeoorloofde staatssteun zou zijn.

Om te voorkomen dat de aandeelhouders akkoord zouden gaan met deze gewaagde constructie en ze (zonder verder overleg met de burgers) het risico namen om miljoenen euro’s gemeenschapsgeld te verkwanselen, besloten wij om door middel van een Zeeuwse Volksraadpleging het onderwerp op de kaart te zetten. In het najaar zijn we langs de deuren gegaan en verzamelden een belangrijk deel van de 6.000 handtekeningen die nodig zijn om een volksraadpleging te realiseren.

Nu is het laatste nieuws dat de onverantwoorde lening niet is door gegaan. Als noodoplossing heeft Delta de winstgevende bedrijfstakken verkocht. De opbrengsten zijn gestort in het potje om de kerncentrale overeind te houden. Er zit grosso modo 900 miljoen in deze spaarpot. Dit is het definitieve bedrag dat de verlieslatende gas- en kerncentrale meekrijgen.

Wat wij betogen is dat de Provincie als aandeelhouder op safe moet spelen met dit geld en eerst en vooral het ontmantelingsfonds aanvult om pas daarna geld te steken in het laten doordraaien van de centrale die momenteel 65 miljoen per jaar verlies maakt. Anders is dadelijk het geld op en het ontmantelingsfonds niet gevuld.

De handtekeningen voor een volksraadpleging zijn tot nu toe niet gebruikt omdat de financieringen die men wilde optuigen – eerst met de Rabobank en later met het Rijk – allemaal van de baan zijn sinds eind december vorig jaar. Dat neemt niet weg dat deze handtekeningen zomaar opnieuw voor de dag kunnen komen wanneer we merken dat de Provincie onverminderd door gaat om het geld dat ze nu in kas hebben in de verliezen te steken. Met andere woorden: wij willen voorkomen dat de (Zeeuwse) burger straks alsnog moet opdraaien voor het ontmantelingsfonds.

Kortom: De kerncentrale Borssele mag geen tweede Thermphos worden!

PS: Zondag 7 mei 2017 zendt Reporter Radio (NCRV-KRO) om 19:00 een reportage uit over dit onderwerp.